Rejestracja PDF Drukuj

Niezależnie od tego, czy kupujemy samochód nowy, czy używany wymagana jest jego rejestracja.

 

 

 

 

Samochody nowe (z kraju i zagranicy)

 • Faktura zakupu pojazdu, w przypadku aut kategorii M1 i N1 (samochody osobowe i dostawczaki o DMC do 3,5 t włącznie) z oświadczeniem sprzedawcy, że podlega obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 14 ust. 4 Ustawy o recyklingu pojazdów z 20.01.2005 r. (w przypadku nowych aut sprowadzonych z zagranicy przez osoby fizyczne lub firmy niezapewniające sieci – dowód uiszczenia przez nie opłaty recyklingowej na konto BGK III Oddział w Warszawie, nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014).

 • Wyciąg ze świadectwa homologacji.

 • Karta pojazdu (diler dostarcza ją kupującemu auto).

 • W przypadku auta z zagranicy w imporcie prywatnym: dowód zapłacenia akcyzy lub dokument SAD, potwierdzający dokonanie odprawy celnej.

Samochody używane kupione w kraju

 • Umowa kupna-sprzedaży zarejestrowana w urzędzie skarbowym (dotyczy samochodów kupionych na giełdzie lub z ogłoszenia).

 • Faktura zakupu lub dowód przyjęcia auta w komis (dotyczy samochodów kupionych w komisie).

 • Dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu.

Samochody używane kupione za granicą

 • Faktura (lub rachunek) zakupu albo umowa kupna-sprzedaży.

 • Dowód rejestracyjny lub karta eksportowa.

 • Polisa OC.

 • Potwierdzenie zapłaty należnej akcyzy.

 • W przypadku aut kategorii M1 i N1: potwierdzenie uiszczenia tzw. opłaty recyklingowej (auta sprowadzone przez osoby fizyczne lub firmy sprowadzające do 1.000 aut rocznie i nietworzące sieci zbierania pojazdów) lub oświadczenie sprzedawcy, że podlega obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 14 ust. 4 Ustawy o recyklingu pojazdów z 20.01.2005 r. (może być na fakturze). Wyjątek stanowią pojazdy zabytkowe, czyli przynajmniej 25-latki, których model nie jest produkowany od co najmniej 15 lat. Rzeczoznawca samochodowy musi uznać auto za unikatowe lub mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji. Aby uniknąć opłaty recyklingowej, należy przedstawić zaświadczenie rzeczoznawcy w wydziale komunikacji przy rejestracji pojazdu.

 • Potwierdzenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku VAT lub o braku takiego obowiązku.

 • W przypadku aut spoza UE: potwierdzenie dokonania odprawy celnej.

 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badań technicznych.

 

Decyzja administracyjna

Rejestracja pojazdu, zostaje dokonana w oparciu o decyzję administracyjną. Wydanie zaś każdej decyzji wymaga czasu. W związku z tym, aby umożliwić nabywcy posługiwanie się zakupionym pojazdem do wydania ostatecznej decyzji, wraz ze złożeniem wniosku, urząd dokonuje tymczasowego dopuszczenia pojazdu do ruchu (na 30 dni.).

 

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku:

 • Wypełniony wniosek rejestrację pojazdu - wzór
 • Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. paszport).
 • Dowód własności pojazdu, np.:
  • umowa sprzedaży, umowa darowizny, itp.
  • faktura VAT,
  • prawomocne orzeczenie sądu.
 • kartę pojazdu - jesli była wydana
 • dowód rejestracyjny pojazdu-  jeśli był wcześniej rejestrowany.


Opłaty:

 • 12 zł – pozwolenie czasowe.
 • 30 zł – tablice rejestracyjne motorowerowe.
 • 40 zł – tablice rejestracyjne motocyklowe.
 • 80 zł – tablice rejestracyjne samochodowe.
 • 1000 zł - tablice rejestracyjne indywidualne samochodowe.
 • 500 zł – tablice rejestracyjne indywidualne motocyklowe.
 • 40 zł – tablice rejestracyjne na przyczepę.
 • 12 zł – komplet nalepek legalizacyjnych.
 • 18 zł – nalepka kontrolna na szybę pojazdu.
 • 53 zł – dowód rejestracyjny.


Wyrobienie tablic rejestracyjnych

Po złożeniu uzyskaniu pozwolenia czasowego, musimy wyrobić tablice rejestracyjne. Najczęściej odpowiednie punkty znajdują w okolicy urzędu.

Rejestracja docelowa

W celu odebrania dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, musimy ponownie zgłosić się do starostwa.

Tym razem nie musimy już nic płacić, wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny jest bezpłatne.

W celu odebrania dowodu rejestracyjnego pojazdu musimy okazać:

 • pozwolenie czasowe
 • dokument tożsamości
 • kartę pojazdu (jeśli była wydana)
 • dowód opłacenia ubezpieczenia OC